top of page
rutemåler.JPG

Vingespenn

21-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Kaukasus, Iran, Sentral-Asia, østover til Kina, Korea og Japan.

 

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet, bortsett fra Finnmark der den er påvist i Alta.

 

Unge stadier

Larven lever på kløver (Trifolium) og lusern (Medicago). Sistnevnte er dog lite aktuell hos oss.

 

Flyvetid

Juni - juli.

 

Økologi

På enger, veikanter og lignende steder med lav urtevegetasjon.

bottom of page